Документы, необходимые для получения гражданства Республики Армения


Հայերեն

 1. Դիմում 🔗
 2. Անձնագիր և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ)
 3. 35×45 մմ չափսի 6 գունավոր լուսանկար
 4. Ծննդյան վկայական և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ)
 5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ
 6. Ձև №1 (Տարբերակ 1 🔗 Տարբերակ 2 🔗) Հարցաթերթիկ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար

Русский язык

 1. Заявление 🔗
 2. Паспорт и 2 копии (переведённые на армянский язык с нотариальным заверением)
 3. 35×45 мм 6 цветных фотографий
 4. Свидетельство о рождении и 2 копии (переведённые на армянский язык с нотариальным заверением)
 5. Оплаченная квитанция (получения гражданства)
 6. Форма №1 (Вариант 1 🔗 Вариант 2 🔗) Опросник для получения гражданства Республики Армения

Квитанция оплачивается только после проверки документов и готовности их принятия. После этого работник выдаёт вам квитанцию которую на месте, с помощью терминала, оплачиваете (сотрудники помогают с оплатой, т.е. сами при вас платят через терминал). Проверить состояние получения гражданства можно по этому адресу.

Заявление

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, պարոն Մ. Բիչախչյանին

Ազգանունյան Անուն Հայրանունի Ռուսաստանի Դաշնություն ք. Մոսկվա փ. Շինարարների շ.1 բ.1 +7 903 1234567

 

ԴԻՄՈՒՄ

 

Խնդրում եմ ընդունել փաստաթղթերս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։

Հայտնում եմ, որ ազգությամբ հայ եմ, բնակվում (կամ հաշվառված եմ) ք. Երևան փ. Զ. Ամիրյանի շ.1 բ.1 հասցեում։

Դիմող՝ ______________________________________

(ստորագրության, անուն, ազգանուն)

08/01/2019

 

Форма №1

Ձև №1

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 1.  

Անունը, հայրանունը, ազգանունը (եթե փոխել եք Ձեր անունը, հայրանունը կամ ազգանունը, ապա նշեք Ձեր բոլոր անունները, հայրանունները, ազգանունները և փոխելու պատճառները), դիմողի ցանկությամբ էլեկտրոնային փոստի հասցեն և (կամ) բջջային հեռախոսահամարը

Ազգանունյան Անուն Հայրանունի

 1.  

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը

01/01/1970

 1.  

Ծննդյան վայրի լրիվ անվանումը

Հայաստանի ԽՍՀ ք.Երևան

 1.  

Ազգությունը (եթե փոխել եք, երբ և պատճառները)

Հայ

 1.  

Քաղաքացիությունը (հպատակությունը)

Ռուսաստանի Դաշնություն

 1.  

Եթե ունեք այլ պետության քաղաքացիություն, նշեք, թե որ պետության քաղաքացի եք

Ոչ

 1.  

Բնակվե՞լ եք այլ պետություններում (ե՞րբ և որտե՞ղ)

Ռուսաստանի Դաշնություն 1994-2019

 1.  

Ընտանեկան դրությունը (ամուսնացած, ամուսնալուծված, չամուսնացած, այրի)

ամուսնացած

 1.  

Կրթությունը և մասնագիտությունը (ե՞րբ և ո՞ր ուսումնական հաստատությունն եք ավարտել)

Բժիշկ Մոսկվայի ՊԲՍՀ (МГМСУ)

 1.  

ՈՒնե՞ք, արդյոք, գիտական աստիճան և գիտական կոչում

բ.գ.դ.

 1.  

ՈՒնե՞ք, արդյոք, գիտական աշխատանքներ և հայտնագործություններ

2 դիսսերտացիա, 5 պատենտ, 11 ռացիոնալ աոաջարկ, 24 հատ հոդված

 1.  

Ընտրվե՞լ եք ներկայացուցչական մարմիններում (ե՞րբ և որտե՞ղ)

Ոչ

 1.  

Ենթարկվե՞լ եք, արդյոք, քրեական կամ վարչական պատասխանատվության (ե՞րբ և ինչի՞ համար)

Ոչ

 1.  

Տառապու՞մ եք արդյոք նշված հիվանդություններով (եթե այո նշեք որով)

— ժանտախտ (թոքային ձև)/plague (lung form)

— խոլերա/cholera

— շնչառական օրգանների ակտիվ տուբերկուլոզ (հարուցչի արտազատմամբ` բոլոր ձևերը)/ active tubercսlosis of respiratory organs (all forms with pathogen release)

— արևադարձային մալարիա / tropical malaria

— ատիպիկ թոքաբորբ /atypical pneumonia

— թռչնագրիպ / avian flu

— ՄԻԱՎ / AIDS

Ոչ

Ոչ

Ոչ

Ոչ

Ոչ

Ոչ

Ոչ

 1.  

ՈՒնեցե՞լ եք, արդյոք, մասնակցություն ռազմական գործողությունների, եթե այո` նշեք մասնակցության երկիրը, գործողությունների ժամանակը, զբաղեցրած պաշտոնը: Գտնվե՞լ եք, արդյոք, գերության մեջ

Ոչ

 1.  

Ե՞րբ եք ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն

01/01/2019

 1.  

Հայաստանի Հանրապետություն գալու նպատակը

Անձնական

 1.  

Նախկինում եղե՞լ եք Հայաստանի Հանրապետությունում (ե՞րբ և ի՞նչ նպատակով)

2015, 2016, 2017, 2018 թթ. Անձնական նպատակով

19. Ձեր մերձավոր ազգականները (հայր, մայր, քույր, եղբայր, ամուսին, կին, երեխաներ): Եթե նշված անձանցից որևէ մեկը փոխել է իր անունը, հայրանունը, ազգանունը կամ ազգությունը, ապա նշեք ամբողջությամբ:

Ազգակ-ցական կապը

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Ազգու-թյունը

Քաղաքացիությունը

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

Մշտական բնակության վայրը

հայր

Ազգանունյան Հայրանուն Անունի

01/01/1950

հայ

Ռուսսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի Հանրապետություն

թոշակառու

Ռուսսաստանի Դաշնություն
ք. Մոսկվա

մայր

Ադամյան Սիրանուշ Հայրանունի

01/01/1951

հայուհի

Ռուսսաստանի Դաշնություն, Հայաստանի Հանրապետություն

թոշակառու

Ռուսսաստանի Դաշնություն
ք. Մոսկվա

քույր

Ազգանունյան Մանուշակ Հայրանունի

01/01/1971

հայուհի

Ռուսսաստանի Դաշնություն

Չի աշխատում

Ռուսսաստանի Դաշնություն
ք. Մոսկվա

եղբայր

Ազգանունյան Արմեն Հայրանունի

01/01/1972

հայ

Ռուսսաստանի Դաշնություն

ԴՈՍԱԱՖ ՏՏ մասնագետ

Ռուսսաստանի Դաշնություն
ք. Մոսկվա

որդի

Ազգանունյան Հայրանուն Անունի

01/01/2000

հայ

Ռուսսաստանի Դաշնություն

դպրոցական

Ռուսսաստանի Դաշնություն
ք. Մոսկվա

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

20. Ձեր կատարած աշխատանքը` սկսած աշխատանքային գործունեության սկզբից (ներառյալ ուսումը բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, զինվորական ծառայությունը): Նշված մասը լրացնելիս անհրաժեշտ է նշել աշխատանքի վայրի այն անվանումը, որը եղել է Ձեր աշխատելու ժամանակ: Զինվորական ծառայության մասին տեղեկությունները տալ ըստ զինվորական գրքույկի` նշելով պաշտոնը և զինվորական կոչումը:

Օրը, ամիսը և տարեթիվը

Աշխատանքի (ուսման) վայրի անվանումը, զբաղեցրած պաշտոնը

Աշխատանքի (ուսման) գտնվելու վայրը (հասցեն)

ընդունվելու

ազատվելու

01/02/1993

15/06/1994

ՓՁ Ակացիա, բանվոր

ՀՀ Երևան

20/06/1994

28/08/2018

ԱՄՁ Հիպոկրատ, բժիշկ

ՌԴ Մոսկվա

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

21

ՈՒնե՞ք, արդյոք, պետական պարգևներ

Ոչ

22

Առնչությունը զինվորական ծառայության հետ, զինվորական կոչումը

Բժշկական ծառայության լեյտենանտ

23

Քաղաքացիություն ստանալու դրդապատճառները

Անձնական

24

Մշտական բնակության վայրը (հասցեն) Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում

Ռուսաստանի Դաշնություն ք. Մոսկվա փ. Շինարարների շ.1 բ.1 +7 903 1234567

25. Նշեք բոլոր այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք կցվել են հարցաթերթիկին`

 1. Դիմում

 2. Անձնագիր և 2 պատճեն

 3. 35×45 մմ չափսի 6 գունավոր լուսանկար

 4. Ծննդյան վկայական և 2 պատճեն

 5. Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ

26. Ի՞նչ կցանկանայիք հաղորդել Ձեր և Ձեր հարազատների մասին, նշված տվյալներից բացի

Ոչինչ

______________________________________________________

27. Ծառայողական նշումներ`

_______________________________________________________________________________ -ը ունի`

(անունը, ազգանունը)

ա) անձնագիր ________________________________________________________________________________

(սերիան, համարը, անձնագիր տվող կազմակերպության անվանումը)

տրված` _________________________________ թ. մինչև ____________________________ թ. ժամկետով.

բ) ___________________ կացության կարգավիճակ ________________________________________________

(հատուկ անձնագրի վկայականի սերիան և համարը)

___________________________________ տրված` __________________________________________ կողմից`

___________________________________ թ. մինչև ___________________________________ թ. ժամկետով.

գ) քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայական________________________________________

(սերիան և համարը)

___________________________________ տրված` __________________________________________ կողմից`

___________________________________ թ. մինչև ___________________________________ թ. ժամկետով:

28. Հարցաթերթիկը, դրանում նշված փաստաթղթերը և լրացման ճշտությունն ստուգեց

_____________________________________________________________________________________

(ընդունող պաշտոնատար անձի ազգանունը, պաշտոնը և ստորագրությունը)

_______________________ 2018 թ.

(ընդունման ամսաթիվը)

29. Կեղծ տեղեկություններ (տվյալներ) ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին զգուշացված եմ`

___________________________ _____________________________________________

(ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)

Поделиться в: