Архивы по дням: 18.12.2018


Документы, необходимые для получения гражданства Республики Армения

Հայերեն Դիմում ? Անձնագիր և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ) 35×45 մմ չափսի 6 գունավոր լուսանկար Ծննդյան վկայական և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ) Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ Ձև №1 (Տարբերակ 1 ? Տարբերակ 2 ?) Հարցաթերթիկ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար Русский язык Заявление ? Паспорт […]

Паспорт гражданина Республики Армения