Архивы по месяцам: Декабрь 2018


Документы, необходимые для получения гражданства Республики Армения

Հայերեն Դիմում 🔗 Անձնագիր և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ) 35×45 մմ չափսի 6 գունավոր լուսանկար Ծննդյան վկայական և 2 պատճեն (թարգմանած հայերեն և հաստատած նոտարի մոտ) Պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ Ձև №1 (Տարբերակ 1 🔗 Տարբերակ 2 🔗) Հարցաթերթիկ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար Русский язык Заявление 🔗 Паспорт […]

Паспорт гражданина Республики Армения

802.11ac

Когда правильно настроен wifi

Если правильно настроить точку доступа wifi, то на смартфоне можно получить вот такую скорость! Более подробно, как настраивать точку доступа, можно узнать прочитав инструкцию, перейдя по ссылке.